เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เชื่อมต่อกับโลกของคุณ

คุณจะได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการตอบแบบสอมถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคุณ

หากคุณตอบแบบสอบถามจำนวนมากพอ,
คุณจะมีรายได้จำนวนมาก

ระบบมีการทำงานอย่างไร? 

มากกว่า

แบบสอบถามเกี่ยวกับอะไร?

ยี่ห้อ และ ผลิตภัณฑ์ที่เห็นและใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน ไม่มีคำตอบถูกผิด
พูดความรู้สึกจริง ๆ
ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะไม่ได้รับการเปิดเผย